Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011


ἔχτισα τὸν παράδεισό μου
μὲ τὰ ὑλικὰ τῆς κόλασής σου
N.Xριστιανόπουλος