Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011''Τι περίεργο αλήθεια:


ένας ολόκληρος Παράδεισος


να έχει  κρυφτεί


στην αγκαλιά σου…''

μ.δ