Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011


''Πρέπει, επιβάλλεται
να δώσω σ ένα αστέρι
το όνομά σου
ώστε να ξεγελιέμαι
-όταν το κοιτώ-
και να νομίζω ότι
σε βλέπω''
μ.δ