Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011


..Ὅσο δ ζες ν μ᾿ γαπς.
Να να μο φτάνει τ δύνατον.
Κι λλοτε γαπήθηκα π᾿ ατό.
σο δ ζες ν μ᾿ γαπς.
Διότι νέα σου δν χω.
Κα λίμονο ν δ δώσει
    σημεα ζως τ παράλογο....

K.Δημουλά