Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Είσαι από το υλικό που είναι φτιαγμένα τα όνειρα.
Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ στο "Γεράκι της Μάλτας"