Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Κ.Μόντης


''Ακούς κουβέντες του φεγγαριού και της αμμουδιάς, αγάπη μου,
ακούς κουβέντες του φεγγαριού και της αμμουδιάς;''


Κ.Μόντης