Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011


''τον ήλιο περιμένω να ξεπροβάλει
πίσω απ' το βουνό της μικρής μας πόλης
να σου χαρίσω''
ν.ζ