Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011


Σηκώνεσαι μιά

πέφτεις δυό

σηκώνεσαι δυό

πέφτεις τρείς

συνέχισε...

το παν είναι -τουλάχιστον-

να σηκώνεσαι!!!!!!!!

μ.δ